fbpx

Летни програми

Лятна учебна програма на школа Бонита

ВъзрастИнтензивностОбщ брой часове за лятотоФорма  Цена при предварително заплащане за цялото лято (юни, юли, август)
Предучилищна/ 1клас английски език2 пъти седмично по 1 уч. час20Присъствено/ дистанционно120лв.
3,4,5 клас немски език3 пъти седмично по 2 уч. час40Присъствено/ дистанционно240лв.
1-5клас  A1 Starters английски език2 пъти седмично по 3 уч. часа с 15 мин. почивка50Присъствено/ дистанционно300лв.
1-5клас A1 Movers английски език2 пъти седмично по 3 уч. часа с 15 мин. почивка50Присъствено/ дистанционно300лв.
1-5клас A2 Flyers английски език2 пъти седмично по 3 уч. часа с 15 мин. почивка50Присъствено/ дистанционно300лв.

Отстъпки:

-20% за миналогодишни курсисти

-10% за втори член от семейството

-10% за втори език

-10% за препоръка

-50% за членове на ПК „Божур“

Общи условия за провеждане на летните курсове:

 • Интервал за провеждане на курсовете: 1юни до 31 август. В този интервал се включват 8 учебни седмици, 2 седмици почивка и 2 седмици в края на август за компенсация на: отсъствия или непроведени по някаква причина занятия, както и за безплатна допълнителна консултация при затруднения в част от материала, финални тестове и заключителни уроци, ако е необходимо. Последните две седмици не са включени в ценообразуването на летния интензивен курс, те са безплатна възможност за наваксване на пропуснати занятия.
 • Графикът за провеждане на курсовете по-горе ще бъде обявен в края на май 2021г.
 • Продължителността на един учебен час е 45 мин.
 • При невъзможност за провеждане на присъствени занятия, занятията се провеждат дистанционно по вече установения график.
 • Промяна в графика се осъществява само при съгласието на цялата група и възможност от страна на преподавателя. При изготвяне на графика се съобразяваме с удобно за всеки време за провеждане на курса.
 • Летните курсове се провеждат от понеделник до петък.
 • При невъзможност на курсист да присъства на занятие, може да се включи дистанционно или да се възползва от безплатна консултация.
 • При желание от страна на курсистите, Школа Бонита може да регистрира кандидати за явяване на изпит за придобиване на сертификат на Cambridge за нивата A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers. Те отговарят на нивата А1 и А2 по общоевропейската езикова рамка и са международно признати и валидни. Преди да регистрира кандидати, Школа Бонита провежда вътрешен тест, както и консултация с курсиста, за кое ниво може да се кандидатира.
 • Таксата за изпит не е включена в таксата за курса.
 • При достатъчен брой кандидати, изпитите ще бъдат провеждани на място, в Школа Бонита.
 • Цените за учебниците не са включени в таксата на курса. Те ще бъдат обявени заедно с графика, в края на май 2021г.