fbpx

Програми за деца

Предучилищна възраст и 1 клас: 2 пъти седмично по 1 учебен час.

rpt

Това са най-малките ни ученици, на които отделяме най-голямо внимание. Програмата е съобразена с възрастта на детето и уроците са занимателни и забавни. Учим много нови неща.

Акцентираме върху силната памет на децата, като основна опора за изучаването на чужд език на тази възраст. Тренираме фината моторика, а това помага за всички предмети в училище на този етап от образованието им.

rpt

Събуждаме интереса на децата с разнообразни писмени и аудио-визуални материали. Със забавни игри, песни и смях, малчуганът получава базови познания по съответния език.

2клас, 3клас, 4клас: 3 пъти седмично по 1 учебен час

Програмата е съобразена с възрастта и индивидуалното ниво на всяко дете. Ползваме учебници, предназначени за конкретния клас или ниво на владеене на езика. Методиката на курсовете следва натрупване на много лексика, която децата запаметяват лесно, както и постепенно въвеждане на основни граматически правила.

Децата се научават да четат и пишат на съответния език, образуват кратки изречения, а по-големите вече пишат кратки текстове. Упражняваме новия материал с ВСЯКО дете, за да се уверим, че знанията са усвоени. Периодично се прави проверка на новите знания посредством разнообразни тестове.

Освен включените в програмата учебници, ние работим и с много допълнителни материали, специално подбрани от нас, съответстващи на нивото и конкретния учебен материал.

rpt

5-12 клас: 2 пъти седмично по 2 учебни часа или 1 път седмично по 4 учебни часа

На децата от 5ти до 12ти клас се предлага програма, сходна с тази на възрастните по брой часове и граматически познания.

rpt

Ако базовите познания по английски са достатъчни, с тях работим по учебници, предназначени за покриване на ниво на владеене на език според Европейската езикова рамка (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Определяме нивото на владеене на езика посредством онлайн тест и консултация с наш преподавател.

rpt

Освен включените в програмата учебници, ние работим и с много допълнителни материали, специално подбрани от нас, съответстващи на нивото и конкретния учебен материал.

rpt
rpt