fbpx

Програми за деца

rpt

Предучилищна възраст и 1 клас: 2 пъти седмично по 1 учебен час.

Това са най-малките ни ученици, на които отделяме най-голямо внимание. Програмата е съобразена с възрастта на детето и уроците са занимателни и забавни. Учим много нови неща. Акцентираме върху силната памет на децата, като основна опора за изучаването на чужд език на тази възраст.

rpt

Тренираме фината моторика, а това помага за всички предмети в училище на този етап от образованието им. Събуждаме интереса на децата с разнообразни писмени и аудио-визуални материали. Със забавни игри, песни и смях, малчуганът получава базови познания по съответния език.

rpt
rpt

2клас, 3клас, 4клас: 3 пъти седмично по 1 учебен час

Програмата е съобразена с възрастта и индивидуалното ниво на всяко дете. Ползваме учебници, предназначени за конкретния клас или ниво на владеене на езика.

rpt

Методиката на курсовете следва натрупване на много лексика, която децата запаметяват лесно, както и постепенно въвеждане на основни граматически правила. Децата се научават да четат и пишат на съответния език, образуват кратки изречения, а по-големите вече пишат кратки текстове.

rpt

Упражняваме новия материал с ВСЯКО дете, за да се уверим, че знанията са усвоени. Периодично се прави проверка на новите знания посредством разнообразни тестове. Освен включените в програмата учебници, ние работим и с много допълнителни материали, специално подбрани от нас, съответстващи на нивото и конкретния учебен материал.

rpt

5-12 клас: 2 пъти седмично по 2 учебни часа или 1 път седмично по 4 учебни часа

На децата от 5ти до 12ти клас се предлага програма, сходна с тази на възрастните по брой часове и граматически познания.

rpt

Ако базовите познания по английски са достатъчни, с тях работим по учебници, предназначени за покриване на ниво на владеене на език според Европейската езикова рамка (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

rpt

Определяме нивото на владеене на езика посредством онлайн тест и консултация с наш преподавател. Освен включените в програмата учебници, ние работим и с много допълнителни материали, специално подбрани от нас, съответстващи на нивото и конкретния учебен материал.

rpt